EP-udvalgenes dokumenter
10 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30. maj 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, i Unionen
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30. maj 2013
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af Nagoyaprotokollen om adgang til genetiske ressourcer samt rimelig og retfærdig deling af de fordele, der opstår ved udnyttelsen af disse ressourcer, til konventionen om den biologiske mangfoldighed
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18. december 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6. december 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om virksomhedernes sociale ansvar: fremme af samfundets interesser og vejen til bæredygtig og inklusiv genrejsning
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17. oktober 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af regler for direkte betalinger til landbrugere under støtteordninger inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik
Regionaludviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19. juni 2012
pdf  word 
UDTALELSE
om miljøindvirkninger af udvinding af skifergas og skiferolie
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8. november 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om kvinders situation under krig
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23. marts 2011
pdf  word 
UDTALELSE
om socialpolitikkens eksterne dimension, fremme af arbejdsstandarder og sociale standarder og de europæiske virksomheders sociale ansvar
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8. oktober 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om international handelspolitik i lyset af de krav, som klimaændringerne medfører
Udviklingsudvalget
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17. marts 2010
pdf  word 
UDTALELSE
om EU's strategi for forbindelserne med Latinamerika
Udviklingsudvalget
Juridisk meddelelse