Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Grèze Catherine" kohta leiti 10 vaste(t)  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30. mai 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, milles käsitletakse juurdepääsu geneetilistele ressurssidele ning nende kasutamisest saadava tulu õiglast ja erapooletut jaotamist Euroopa Liidus
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30. mai 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu otsus bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni geneetilistele ressurssidele juurdepääsu ja nende kasutamisest saadava tulu õiglase ja erapooletu jaotamise Nagoya protokolli sõlmimise kohta
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18. detsember 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettevõtte ühiskondlik vastutus: usaldusväärne, läbipaistev ja vastutustundlik ettevõtlus ning jätkusuutlik majanduskasv
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6. detsember 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettevõtte ühiskondlik vastutus: ühiskonna huvide edendamine ning suund säästvale ja kaasavale taastumisele
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17. oktoober 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames toetuskavade alusel põllumajandustootjatele makstavate otsetoetuste eeskirjad
Regionaalarengukomisjon
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19. juuni 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Kildagaasi ja põlevkiviõli ammutamise keskkonnamõju
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8. november 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Naiste olukord sõjaajal
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23. märts 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Sotsiaalpoliitika välismõõde, töö- ja sotsiaalsete normide edendamine ning Euroopa ettevõtete sotsiaalne vastutus
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8. oktoober 2010
pdf  word 
ARVAMUS
Rahvusvaheline kaubanduspoliitika kliimamuutusega kaasnevate nõudmiste taustal
Arengukomisjon
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17. märts 2010
pdf  word 
ARVAMUS
ELi strateegia suhete arendamiseks Ladina-Ameerikaga
Arengukomisjon
Õigusalane teave