Documenten van de parlementaire commissies
10 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30 mei 2013
pdf  word 
ADVIES
Toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van de voordelen die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30 mei 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot sluiting van het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik, gevoegd bij het Verdrag inzake biologische diversiteit
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18 december 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake Maatschappelijk verantwoord ondernemen: verantwoordelijk en transparant zakelijk gedrag en duurzame groei
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6 december 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake Maatschappelijk verantwoord ondernemen: het bevorderen van de belangen in de samenleving en de weg naar duurzaam en inclusief herstel
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17 oktober 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van voorschriften voor rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid
Commissie regionale ontwikkeling
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19 juni 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake de milieueffecten van schaliegas- en schalieoliewinning
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8 november 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake de situatie van vrouwen in oorlogen
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23 maart 2011
pdf  word 
ADVIES
over de externe dimensie van het sociale beleid, ter bevordering van arbeids- en sociale normen en de sociale verantwoordelijkheid van Europese ondernemingen
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8 oktober 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake het internationaal handelsbeleid in het kader van de verplichtingen met betrekking tot klimaatverandering
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17 maart 2010
pdf  word 
ADVIES
inzake de strategie van de EU voor de betrekkingen met Latijns-Amerika
Commissie ontwikkelingssamenwerking
Juridische mededeling