Documente ale comisiilor parlamentare
10 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30 mai 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind accesul la resursele genetice și distribuirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora în Uniune
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30 mai 2013
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Protocolului de la Nagoya privind accesul la resursele genetice și împărțirea corectă și echitabilă a beneficiilor care rezultă din utilizarea acestora la Convenția privind diversitatea biologică
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18 decembrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: comportamentul în afaceri responsabil și transparent și creșterea durabilă
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6 decembrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la responsabilitatea socială a întreprinderilor: promovarea intereselor societății și o cale către o redresare durabilă și favorabilă incluziunii
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17 octombrie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune
Comisia pentru dezvoltare regională
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19 iunie 2012
pdf  word 
AVIZ
referitor la impactul activităților de extracție a gazelor de șist și a petrolului de șist asupra mediului
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8 noiembrie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la situația femeilor în război
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23 martie 2011
pdf  word 
AVIZ
referitor la dimensiunea externă a politicii sociale, promovarea standardelor de muncă și sociale și responsabilitatea socială a întreprinderilor europene
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8 octombrie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la politica comercială internațională în contextul imperativelor legate de schimbările climatice
Comisia pentru dezvoltare
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17 martie 2010
pdf  word 
AVIZ
referitor la strategia UE în relațiile cu America Latină
Comisia pentru dezvoltare
Notă juridică