Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 10 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30. mája 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania v Európskej únii
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30. mája 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Protokolu z Nagoje o prístupe ku genetickým zdrojom a spravodlivom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania k Dohovoru o biologickej diverzite
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18. decembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6. decembra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
Sociálna zodpovednosť podnikov: podpora záujmov spoločnosti a cesta k udržateľnej a inkluzívnej obnove
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17. októbra 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe podporných režimov v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky
Výbor pre regionálny rozvoj
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19. júna 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k vplyvoch ťažby bridlicového plynu a bridlicovej ropy na životné prostredie
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8. novembra 2011
pdf  word 
STANOVISKO
o postavení žien vo vojne
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23. marca 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k vonkajšiemu rozmeru sociálnej politiky, podpore pracovných a sociálnych noriem a sociálnej zodpovednosti európskych podnikov
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8. októbra 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k medzinárodnej obchodnej politike v kontexte naliehavých požiadaviek súvisiacich so zmenou klímy
Výbor pre rozvoj
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17. marca 2010
pdf  word 
STANOVISKO
k stratégii EÚ pre vzťahy s Latinskou Amerikou
Výbor pre rozvoj
Právne oznámenie