Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 10 za besede: "7. mandat, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30. maja 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe v Uniji
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30. maja 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi Nagojskega protokola o dostopu do genskih virov ter pošteni in pravični delitvi koristi, ki izhajajo iz njihove uporabe, h Konvenciji o biološki raznovrstnosti
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18. decembra 2012
pdf  word 
MNENJE
o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: upravičljivo, pregledno in odgovorno poslovno ravnanje in trajnostna rast
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6. decembra 2012
pdf  word 
MNENJE
o družbeni odgovornosti gospodarskih družb: spodbujanje interesov družbe in pot k trajnostnemu in vključujočemu okrevanju
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17. oktobra 2012
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike
Odbor za regionalni razvoj
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19. junija 2012
pdf  word 
MNENJE
o vplivih črpanja plina in nafte iz skrilavca na okolje
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8. novembra 2011
pdf  word 
MNENJE
o položaju žensk v vojnah
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23. marca 2011
pdf  word 
MNENJE
o zunanji razsežnosti socialne politike, spodbujanju standardov s področja dela in socialnih standardov ter družbeni odgovornosti evropskih podjetij
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8. oktobra 2010
pdf  word 
OSNUTEK MNENJA
o mednarodni trgovinski politiki v okviru zahtev glede podnebnih sprememb
Odbor za razvoj
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17. marca 2010
pdf  word 
MNENJE
o strategiji EU za odnose z Latinsko Ameriko
Odbor za razvoj
Pravno obvestilo