Dokument från parlamentsutskotten
10 träff(ar) för "7:e valperioden, Grèze Catherine"  
Catherine Grèze
PE 507.953v02-00
30 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning i unionen
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 507.951v02-00
30 maj 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över utkastet till rådets beslut om ingående av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av den nytta som uppstår vid deras användning, vilket är fogat till konventionen om biologisk mångfald
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 498.153v03-00
18 december 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över företagens sociala ansvar: ett ansvarstagande, transparent och ansvarsfullt affärstänkande och en hållbar tillväxt
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 498.150v02-00
6 december 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över företagens sociala ansvar: att arbeta för samhällets intressen och för hållbar återhämtning för alla
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 494.613v02-00
17 oktober 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken
Utskottet för regional utveckling
Catherine Grèze
PE 486.208v02-00
19 juni 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över miljöpåverkan av utvinning av skiffergas och skifferolja
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 472.333v02-00
8 november 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över kvinnors situation i krig
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 456.810v02-00
23 mars 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över den yttre dimensionen av socialpolitiken, främjande av arbetsnormerna och de sociala normerna och de europeiska företagens sociala ansvar
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 445.821v02-00
8 oktober 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över den internationella handelspolitiken inom ramen för de krav som klimatförändringarna medför
Utskottet för utveckling
Catherine Grèze
PE 439.098v02-00
17 mars 2010
pdf  word 
YTTRANDE
över EU:s strategi för förbindelserna med Latinamerika
Utskottet för utveckling
Rättsligt meddelande