Документи на парламентарните комисии
5 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26 април 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Съвета относно устав на европейската фондация (ЕФ)
Комисия по култура и образование
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4 март 2013 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (общ регламент относно защитата на данните)
Комисия по заетост и социални въпроси
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26 април 2012 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно 20 основни причини за загриженост на европейските граждани и на предприятията за функционирането на единния пазар
Комисия по заетост и социални въпроси
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14 юли 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно справянето с преждевременното напускане на училище
Комисия по заетост и социални въпроси
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25 януари 2011 г.
pdf  word 
СТАНОВИЩЕ
относно равенството между жените и мъжете в ЕС
Комисия по заетост и социални въпроси
Правна информация