Dokumenty parlamentních výborů
5 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26. dubna 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Rady o statutu evropské nadace
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4. března 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně údajů)
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26. dubna 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k dvaceti největším obavám evropských občanů a podniků ohledně fungování jednotného trhu
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14. července 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k řešení problému předčasného ukončování školní docházky
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25. ledna 2011
pdf  word 
STANOVISKO
Rovnost žen a mužů v Evropské unii
Výbor pro zaměstnanost a sociální věci
Právní upozornění