Parlamendikomisjonide dokumendid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Hirsch Nadja" kohta leiti 5 vaste(t)  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26. aprill 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu nõukogu määrus Euroopa sihtasutuse (FE) põhikirja kohta
Kultuuri- ja hariduskomisjon
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4. märts 2013
pdf  word 
ARVAMUS
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26. aprill 2012
pdf  word 
ARVAMUS
Euroopa kodanike ja ettevõtete 20 peamist ühisturu toimimisega seotud mureküsimust
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14. juuli 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Kooli poolelijätmise vähendamine
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25. jaanuar 2011
pdf  word 
ARVAMUS
Naiste ja meeste võrdõiguslikkus Euroopa Liidus
Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Õigusalane teave