Parlamentin valiokuntien asiakirjat
5 osumaa haulle "7. vaalikausi, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26. huhtikuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTO
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eurooppalaisen säätiön (FE) perussäännöstä
Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4. maaliskuuta 2013
pdf  word 
LAUSUNTOLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (yleinen tietosuoja-asetus)
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26. huhtikuuta 2012
pdf  word 
LAUSUNTO
Euroopan kansalaisten ja yritysten 20 suurimmasta sisämarkkinoiden toimintaa koskevasta huolenaiheesta
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14. heinäkuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25. tammikuuta 2011
pdf  word 
LAUSUNTO
naisten ja miesten tasa-arvosta Euroopan unionissa
Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta
Oikeudellinen huomautus