Parlamento komitetų dokumentai
Rezultatas (-ai) "5" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
2013 m. balandžio 26 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos fondo statuto
Kultūros ir švietimo komitetas
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
2013 m. kovo 4 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
2012 m. balandžio 26 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl dvidešimties Europos piliečiams ir įmonėms labiausiai rūpimų klausimų dėl bendrosios rinkos veikimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
2011 m. liepos 14 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl mokyklos nebaigimo problemos sprendimo
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
2011 m. sausio 25 d.
pdf  word 
NUOMONĖ
dėl moterų ir vyrų lygybės Europos Sąjungoje
Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas
Teisinis pranešimas