Dokumenti tal-Kumitati Parlamentari
5 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26 t'April 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-Istatut għal Fondazzjoni Ewropea (FE)
Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4 ta' Marzu 2013
pdf  word 
OPINJONI
dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-protezzjoni tal-individwi fir-rigward tal-ipproċessar ta' dejta personali u dwar il-moviment liberu ta' dik id-dejta (Regolament dwar il-Protezzjoni ta' Dejta Ġenerali)
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26 t'April 2012
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-20 preokkupazzjoni ewlenija taċ-ċittadini u l-impriżi Ewropej dwar il-funzjonament tas-Suq Uniku
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14 ta' Lulju 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-indirizzar tat-tluq bikri mill-iskola
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25 ta' Jannar 2011
pdf  word 
OPINJONI
dwar l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel fl-Unjoni Ewropea
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
Avviż legali