Documenten van de parlementaire commissies
5 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26 april 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van de Raad betreffende het statuut van de Europese stichting (FE)
Commissie cultuur en onderwijs
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4 maart 2013
pdf  word 
ADVIES
inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (algemene verordening gegevensbescherming)
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26 april 2012
pdf  word 
ADVIES
inzake de twintig voornaamste zorgen van Europese burgers en bedrijven over de werking van de interne markt
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14 juli 2011
pdf  word 
ADVIES
inzake het tegengaan van voortijdig schoolverlaten
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25 januari 2011
pdf  word 
ADVIES
over de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie
Commissie werkgelegenheid en sociale zaken
Juridische mededeling