Dokumenty parlamentných výborov
Výsledky: 5 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26. apríla 2013
pdf  word 
NÁVRH STANOVISKA
k návrhu nariadenia Rady o štatúte európskej nadácie (FE)
Výbor pre kultúru a vzdelávanie
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4. marca 2013
pdf  word 
STANOVISKO
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26. apríla 2012
pdf  word 
STANOVISKO
k 20 hlavným obavám európskych občanov a podnikov súvisiacim s fungovaním jednotného trhu
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14. júla 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k boju proti predčasnému ukončovaniu školskej dochádzky
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25. januára 2011
pdf  word 
STANOVISKO
k rovnosti žien a mužov v Európskej únii
Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci
Právne oznámenie