Dokumenti parlamentarnih odborov
Rezultati: 5 za besede: "7. mandat, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26. aprila 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Sveta o statutu evropske fundacije (FE)
Odbor za kulturo in izobraževanje
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4. marca 2013
pdf  word 
MNENJE
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov)
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26. aprila 2012
pdf  word 
MNENJE
o dvajsetih glavnih pomislekih evropskih državljanov in podjetij v zvezi z delovanjem notranjega trga
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14. julija 2011
pdf  word 
MNENJE
o preprečevanju osipa v šolah
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25. januarja 2011
pdf  word 
MNENJE
o enakosti žensk in moških v Evropski uniji
Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
Pravno obvestilo