Dokument från parlamentsutskotten
5 träff(ar) för "7:e valperioden, Hirsch Nadja"  
Nadja Hirsch
PE 506.187v02-00
26 april 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över stadga för europeiska stiftelser
Utskottet för kultur och utbildning
Nadja Hirsch
PE 498.045v02-00
4 mars 2013
pdf  word 
YTTRANDE
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (allmän uppgiftsskyddsförordning)
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Nadja Hirsch
PE 480.882v02-00
26 april 2012
pdf  word 
YTTRANDE
över de 20 viktigaste problemen på den inre marknaden för europeiska företag och medborgare
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Nadja Hirsch
PE 464.808v02-00
14 juli 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över ”Att minska antalet elever som lämnar skolan i förtid”
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Nadja Hirsch
PE 452.786v02-00
25 januari 2011
pdf  word 
YTTRANDE
över jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska unionen – 2010
Utskottet för sysselsättning och sociala frågor
Rättsligt meddelande