Diskusijos
Rezultatas (-ai) "602" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Morkūnaitė-Mikulėnienė Radvilė"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Lengvųjų plastikinių maišelių naudojimo mažinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Bendrų vizų išdavimo apribojimų nustatymas Rusijos pareigūnams, susijusiems su Sergejaus Magnickio byla (A7-0215/2014 - Kristiina Ojuland)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 69-oji sesija (A7-0250/2014 - Alexander Graf Lambsdorff)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Tarptautinių prekybos taisyklių taikymas ir jų vykdymo užtikrinimas (A7-0308/2013 - Niccolò Rinaldi)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Žmonėms skirtų vaistų klinikiniai tyrimai (A7-0208/2013 - Glenis Willmott)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Bendrijos branduolinių įrenginių branduolinės saugos sistema (A7-0252/2014 - Romana Jordan)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Stokholmo programos laikotarpio vidurio peržiūra (A7-0153/2014 - Luigi Berlinguer, Juan Fernando López Aguilar, Carlo Casini)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Tarpbankiniai mokesčiai už kortele grindžiamas mokėjimo operacijas (A7-0167/2014 - Pablo Zalba Bidegain)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Ukrainos kilmės prekėms taikomų muitų sumažinimas arba panaikinimas (A7-0238/2014 - Paweł Zalewski)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
Galvijų elektroninis identifikavimas (A7-0199/2012 - Sophie Auconie)
P7_CRE-REV(2014)04-03
Ketvirtadienis, 2014 m. balandžio 3 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Teisinis pranešimas