Debatter
187 träff(ar) för "7:e valperioden, Essayah Sari"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Syrien: situationen för vissa utsatta samhällsgrupper
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Situationen i Nordkorea
P7_CRE-REV(2014)04-17
Torsdagen den 17 april 2014
html 
Ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tisdagen den 15 april 2014
html 
Gynnsam miljö för företag och nystartade företag för att skapa arbetstillfällen (debatt)
P7_CRE-REV(2014)04-14
Måndagen den 14 april 2014
html 
Ryssland: domarna mot demonstranter som deltog i händelserna på Bolotnajatorget
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Säkerhet och människohandel i Sinai
P7_CRE-REV(2014)03-13
Torsdagen den 13 mars 2014
html 
Trojkans roll och verksamhet med avseende på programländer i euroområdet - Sysselsättningsaspekter och sociala aspekter av trojkans roll och verksamhet (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
EU:s prioriteringar inför det 25:e mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (debatt)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande