Разисквания
38 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Haug Jutta"  
1 2 3 4
Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
P6_CRE(2009)05-06
сряда, 6 май 2009 г.
html 
Емисии от промишлеността: комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването: (разискване)
P6_CRE(2009)03-10
вторник, 10 март 2009 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (гласуване)
P6_CRE-REV(2008)12-18
четвъртък, 18 декември 2008 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (гласуване) (2)
P6_CRE-REV(2008)12-18
четвъртък, 18 декември 2008 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-17
сряда, 17 декември 2008 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 г. във вида, в който е променен от Съвета (всички раздели) (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)12-17
сряда, 17 декември 2008 г.
html 
Проект на общия бюджет на Европейския съюз - Бюджет за 2009 г. (гласуване)
P6_CRE-REV(2008)10-23
четвъртък, 23 октомври 2008 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година (Раздел ІІІ) - Проект на общ бюджет за 2009 г. раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)10-22
сряда, 22 октомври 2008 г.
html 
Проект на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2009 година (Раздел ІІІ) - Проект на общ бюджет за 2009 г. раздели I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)10-22
сряда, 22 октомври 2008 г.
html 
Представяне от Съвета на проекта на общия бюджет - Финансовата 2009 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-02
вторник, 2 септември 2008 г.
html 
1 2 3 4
Правна информация