Rozpravy
Výsledky: 38 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Haug Jutta"  
1 2 3 4
Podpora rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV) – Program podpory hospodárskej obnovy prostredníctvom poskytovania finančnej pomoci Spoločenstva na projekty v oblasti energetiky – Zmena a doplnenie Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 (rozprava)
P6_CRE(2009)05-06
Streda, 6. mája 2009
html 
Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia: Priemyselné emisie (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia) (prepracované znenie) (rozprava)
P6_CRE(2009)03-10
Utorok, 10. marca 2009
html 
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasovanie)
P6_CRE(2008)12-18
Štvrtok, 18. decembra 2008
html 
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 zmenený a doplnený Radou (všetky oddiely) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (hlasovanie) (2)
P6_CRE(2008)12-18
Štvrtok, 18. decembra 2008
html 
 – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (rozprava)
P6_CRE(2008)12-17
Streda, 17. decembra 2008
html 
 – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 po úpravách Rady (všetky oddiely) (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)12-17
Streda, 17. decembra 2008
html 
Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie – Rozpočtový rok 2009 (hlasovanie)
P6_CRE(2008)10-23
Štvrtok, 23. októbra 2008
html 
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (oddiel III) – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava)
P6_CRE(2008)10-22
Streda, 22. októbra 2008
html 
Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (oddiel III) – Návrh všeobecného rozpočtu na rok 2009 (oddiely I, II, IV, V, VI, VII, VIII a IX) (rozprava) (2)
P6_CRE(2008)10-22
Streda, 22. októbra 2008
html 
Uvedenie návrhu všeobecného rozpočtu Radou – Rozpočet 2009 (rozprava)
P6_CRE(2008)09-02
Utorok, 2. septembra 2008
html 
1 2 3 4
Právne oznámenie