Debatter
38 träff(ar) för "6:e valperioden, Haug Jutta"  
1 2 3 4
Stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) – Program för att bidra till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet – Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 när det gäller den fleråriga budgetramen (ändring) (debatt)
P6_CRE(2009)05-06
Onsdagen den 6 maj 2009
html 
Samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar: industriutsläpp, titandioxidindustrin, organiska lösningsmedel, avfallsförbränning, stora förbränningsanläggningar (debatt)
P6_CRE(2009)03-10
Tisdagen den 10 mars 2009
html 
Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (omröstning)
P6_CRE(2008)12-18
Torsdagen den 18 december 2008
html 
Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (A6-0486/2008, Jutta Haug/Janusz Lewandowski) (omröstning) (2)
P6_CRE(2008)12-18
Torsdagen den 18 december 2008
html 
Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt)
P6_CRE(2008)12-17
Onsdagen den 17 december 2008
html 
Förslag till allmän budget 2009, ändrat av rådet (alla avsnitt) (debatt) (2)
P6_CRE(2008)12-17
Onsdagen den 17 december 2008
html 
Förslag till Europeiska unionens allmänna budget - Budgetåret 2009 (omröstning)
P6_CRE(2008)10-23
Torsdagen den 23 oktober 2008
html 
Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt III) - Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt)
P6_CRE(2008)10-22
Onsdagen den 22 oktober 2008
html 
Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt III) - Förslag till allmän budget 2009 (avsnitt I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX) (debatt) (2)
P6_CRE(2008)10-22
Onsdagen den 22 oktober 2008
html 
Rådets presentation av förslaget till allmän budget - Budgetförfarandet 2009 (debatt)
P6_CRE(2008)09-02
Tisdagen den 2 september 2008
html 
1 2 3 4
Rättsligt meddelande