Разисквания
20 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Tatarella Salvatore"  
1 2
Права на пациентите при презгранично здравно обслужване (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Схема на Общността за екомаркировка – Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (разискване)
P6_CRE(2009)04-02
четвъртък, 2 април 2009 г.
html 
Схема на Общността за екомаркировка – Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (разискване) (2)
P6_CRE(2009)04-02
четвъртък, 2 април 2009 г.
html 
Схема на Общността за екомаркировка – Доброволно участие на организации в Схема на Общността по управление на околната среда и одитиране (EMAS) (разискване) (3)
P6_CRE(2009)04-02
четвъртък, 2 април 2009 г.
html 
Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието (разисквания)
P6_CRE(2009)02-18
сряда, 18 февруари 2009 г.
html 
Борба срещу сексуалната експлоатация на деца и детската порнография (разискване)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Средиземноморският начин на хранене (разискване)
P6_CRE(2009)01-15
четвъртък, 15 януари 2009 г.
html 
Подобряване и разширяване на схемата на ЕС за търговия с квоти на емисии на парникови газове (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-16
вторник, 16 декември 2008 г.
html 
Процес от Барселона: Съюз за Средиземноморието (разискване)
P6_CRE-REV(2008)06-05
четвъртък, 5 юни 2008 г.
html 
Кризата с боклука в района на Кампания (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-15
вторник, 15 януари 2008 г.
html 
1 2
Правна информация