Συζητήσεις
20 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Tatarella Salvatore"  
1 2
Δικαιώματα ασθενών στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος - Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος - Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
Σύστημα κοινοτικού οικολογικού σήματος - Εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) (συζήτηση) (3)
P6_CRE(2009)04-02
Πέμπτη 2 Απριλίου 2009
html 
Η Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-18
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2009
html 
Καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας (συζήτηση)
P6_CRE(2009)02-03
Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2009
html 
Μεσογειακή διατροφή (συζήτηση)
P6_CRE(2009)01-15
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2009
html 
Εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
html 
Διαδικασία της Βαρκελώνης: Ένωση για τη Μεσόγειο (συζήτηση)
P6_CRE(2008)06-05
Πέμπτη 5 Ιουνίου 2008
html 
Επικίνδυνη κατάσταση λόγω των απορριμάτων στην περιοχή της Καμπανίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)01-15
Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2008
html 
1 2
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου