Rasprave
20 rezultat(i) pronađen(i) za"6. parlamentarni saziv, Tatarella Salvatore"  
Neki od ovih dokumenata nisu dostupni na vašem jeziku, stoga je automatski predložena druga jezična verzija. Takvi su dokumenti označeni ikonom za predloženu jezičnu verziju (npr.: ).
1 2
Production of opium for medical purposes in Afghanistan (debate)
P6_CRE(2007)10-24
Wednesday, 24 October 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2007)05-24
Thursday, 24 May 2007
html 
A6-0171/2007
Beniamino Donnici (debate)
P6_CRE(2007)05-23
Wednesday, 23 May 2007
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)11-15
Wednesday, 15 November 2006
html 
A6-0375/2006
Albania - Stabilisation and Association Agreement with Albania(debate)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Progress towards accession by Bulgaria and Romania
P6_CRE(2005)10-25
Tuesday, 25 October 2005
html 
Regional development
P6_CRE(2005)09-27
Tuesday, 27 September 2005
html 
Structural Funds
P6_CRE(2005)07-05
Tuesday, 5 July 2005
html 
Applications for accession of Bulgaria and Romania
P6_CRE(2005)04-12
Tuesday, 12 April 2005
html 
Order of business
P6_CRE(2005)01-10
Monday, 10 January 2005
html 
1 2
Pravna obavijest