Rozpravy
Výsledky: 20 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Tatarella Salvatore"  
1 2
Práva pacientov pri cezhraničnej zdravotnej starostlivosti (rozprava)
P6_CRE(2009)04-23
Štvrtok, 23. apríla 2009
html 
Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava)
P6_CRE(2009)04-02
Štvrtok, 2. apríla 2009
html 
Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava) (2)
P6_CRE(2009)04-02
Štvrtok, 2. apríla 2009
html 
Systém environmentálnej značky Spoločenstva – Dobrovoľná účasť organizácií v systéme Spoločenstva pre ekologické riadenie a audit (EMAS) (rozprava) (3)
P6_CRE(2009)04-02
Štvrtok, 2. apríla 2009
html 
Barcelonský proces: Únia pre Stredozemie (rozprava)
P6_CRE(2009)02-18
Streda, 18. februára 2009
html 
Boj proti pohlavnému zneužívaniu detí a detskej pornografii (rozprava)
P6_CRE(2009)02-03
Utorok, 3. februára 2009
html 
Stredomorská strava (rozprava)
P6_CRE(2009)01-15
Štvrtok, 15. januára 2009
html 
Obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov (rozprava)
P6_CRE(2008)12-16
Utorok, 16. decembra 2008
html 
Barcelonský proces: Stredomorská únia (rozprava)
P6_CRE(2008)06-05
Štvrtok, 5. júna 2008
html 
Alarmujúca situácia v oblasti odpadov v regióne Kampánia (rozprava)
P6_CRE(2008)01-15
Utorok, 15. januára 2008
html 
1 2
Právne oznámenie