Разисквания
47 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Carlotti Marie-Arlette"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5
Бюджетна помощ за развиващите се страни (разискване)
P6_CRE-REV(2007)02-14
сряда, 14 февруари 2007 г.
html 
Обяснения на вот
P6_CRE-REV(2007)02-01
четвъртък, 1 февруари 2007 г.
html 
A6-0325/2006
Споразумението за сътрудничество АКТБ - ЕО и държави-членки (разискване)
P6_CRE-PROV(2007)01-17
сряда, 17 януари 2007 г.
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)12-13
Wednesday, 13 December 2006
html 
A6-0345/2006
Financing instrument for development cooperation – A financing instrument for cooperation with industrialised and other high-income countries and territories (debate)
P6_CRE(2006)12-12
Tuesday, 12 December 2006
html 
Export of toxic waste to Africa – Use of criminal law to protect the environment (debate)
P6_CRE(2006)10-25
Wednesday, 25 October 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)09-28
Thursday, 28 September 2006
html 
A6-0266/2006
Situation in Darfur (debate)
P6_CRE(2006)09-27
Wednesday, 27 September 2006
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Development and migration (debate)
P6_CRE(2006)07-06
Thursday, 6 July 2006
html 
1 2 3 4 5
Правна информация