Разисквания
47 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Carlotti Marie-Arlette"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
1 2 3 4 5
Explanations of vote
P6_CRE(2005)12-13
Tuesday, 13 December 2005
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2005)10-27
Thursday, 27 October 2005
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Africa, globalisation and poverty
P6_CRE(2005)07-06
Wednesday, 6 July 2005
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2005)01-12
Wednesday, 12 January 2005
html 
Debt relief for developing countries
P6_CRE(2005)01-12
Wednesday, 12 January 2005
html 
Voting time
P6_CRE(2004)12-15
Wednesday, 15 December 2004
html 
1 2 3 4 5
Правна информация