Συζητήσεις
47 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Carlotti Marie-Arlette"  
1 2 3 4 5
Δημοσιονομικές ενισχύσεις προς τις αναπτυσσόμενες χώρες (συζήτηση)
P6_CRE(2007)02-14
Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2007)02-01
Πέμπτη 1 Φεβρουαρίου 2007
html 
A6-0325/2006
Τροποποίηση της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ/ΕΚ («Συμφωνία του Κοτονού») (συζήτηση)
P6_CRE(2007)01-17
Τετάρτη 17 Ιανουαρίου 2007
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)12-13
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2006
html 
A6-0345/2006
Μηχανισμός χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - Μηχανισμός χρηματοδότησης της συνεργασίας με τις εκβιομηχανισμένες χώρες και εδάφη και τις λοιπές υψηλού εισοδήματος χώρες και εδάφη (συζήτηση)
P6_CRE(2006)12-12
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2006
html 
Εξαγωγή τοξικών αποβλήτων στην Αφρική - Ποινική προστασία του περιβάλλοντος (συζήτηση)
P6_CRE(2006)10-25
Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-28
Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου 2006
html 
A6-0266/2006
Κατάσταση στο Νταρφούρ (συζήτηση)
P6_CRE(2006)09-27
Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2006)09-06
Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2006
html 
Ανάπτυξη και μετανάστευση (συζήτηση)
P6_CRE(2006)07-06
Πέμπτη 6 Ιουλίου 2006
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου