Συζητήσεις
47 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Carlotti Marie-Arlette"  
1 2 3 4 5
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)12-13
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2005
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)10-27
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2005
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2005
html 
Αφρική, παγκοσμιοποίηση, φτώχεια
P6_CRE(2005)07-06
Τετάρτη 6 Ιουλίου 2005
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2005)01-12
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005
html 
Χρέος των υπό ανάπτυξη χωρών
P6_CRE(2005)01-12
Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2005
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2004)12-15
Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2004
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου