Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Грипна епидемия (разискване)
P6_CRE(2009)05-04
понеделник, 4 май 2009 г.
html 
Равно третиране на мъжете и жените, които извършват дейности в качеството на самостоятелно заети лица – Бременни работнички (разискване)
P6_CRE(2009)05-04
понеделник, 4 май 2009 г.
html 
Укрепване на стабилността и просперитета в Западните Балкани – Положението в Босна и Херцеговина (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Неразпространение на ядрено оръжие и бъдещето на Договора за неразпространение на ядрено оръжие (ДНЯО) (разискване) (2)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания - Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания - Подписването от ЕО на факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Конвенция на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания - Конвенция на ООН за правата на хората с увреждания - Подписването от ЕО на факултативния протокол към Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (разискване) (2)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Права на пътниците, пътуващи по море или по вътрешен воден път – Права на пътниците в автобусния транспорт (разискване)
P6_CRE(2009)04-22
сряда, 22 април 2009 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE(2009)04-22
сряда, 22 април 2009 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (2)
P6_CRE(2009)04-22
сряда, 22 април 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация