Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-01
понеделник, 1 септември 2008 г.
html 
Използване на Визовата информационна система (ВИС) съгласно Кодекса на шенгенските граници (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)09-01
понеделник, 1 септември 2008 г.
html 
Оценка на Дъблинската система (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-01
понеделник, 1 септември 2008 г.
html 
Годишен доклад на ЕЦБ за 2007 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Космосът и сигурността (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Космосът и сигурността (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Риболовни възможности и финансово участие, предвидени в Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между ЕО и Мавритания (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Общи консулски инструкции относно визите за дипломатически и консулски представителства във връзка с въвеждането на биометрични данни, включително разпоредби за организиране на приемането и обработването на заявления за визи (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-09
сряда, 9 юли 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация