Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)05-21
сряда, 21 май 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (2)
P6_CRE-REV(2008)05-21
сряда, 21 май 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (3)
P6_CRE-REV(2008)05-21
сряда, 21 май 2008 г.
html 
Защита на околната среда чрез наказателното право (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-19
понеделник, 19 май 2008 г.
html 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-19
понеделник, 19 май 2008 г.
html 
Бюджетна прогноза за приходите и разходите на Европейския парламент за финансовата 2009 г. (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)05-19
понеделник, 19 май 2008 г.
html 
Tърговия със суровини и стоки (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-19
понеделник, 19 май 2008 г.
html 
Трансатлантически икономически съвет (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-07
сряда, 7 май 2008 г.
html 
Ревизия на Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет (разискване)
P6_CRE-REV(2008)05-07
сряда, 7 май 2008 г.
html 
Ревизия на Директива 94/45/ЕО на Съвета от 22 септември 1994 г. за създаване на Европейски работнически съвет (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2008)05-07
сряда, 7 май 2008 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация