Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Бюджетна рамка и приоритетите за 2009 г. - (Раздел III) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)04-21
понеделник, 21 април 2008 г.
html 
Изслушване по въпросите на „геноцида, престъпленията срещу човечеството и военните престъпления извършени от тоталитарните режими“ (8 април 2008 г.) (разискване)
P6_CRE-REV(2008)04-21
понеделник, 21 април 2008 г.
html 
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P6_CRE-REV(2008)04-09
сряда, 9 април 2008 г.
html 
Борба срещу рака в разширения ЕС (разискване)
P6_CRE-REV(2008)04-09
сряда, 9 април 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (2)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (3)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (4)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (5)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Съвета) (6)
P6_CRE-REV(2008)03-12
сряда, 12 март 2008 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация