Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (2)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (3)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (4)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (5)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (6)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (7)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (8)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (9)
P6_CRE-REV(2008)02-19
вторник, 19 февруари 2008 г.
html 
Едноминутни изказвания (член 144 от Правилника на ЕП)
P6_CRE-REV(2008)02-18
понеделник, 18 февруари 2008 г.
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Правна информация