Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки (разискване)
P6_CRE-REV(2007)06-21
четвъртък, 21 юни 2007 г.
html 
Процедури за обжалване при възлагане на обществени поръчки (разискване) (2)
P6_CRE-REV(2007)06-21
четвъртък, 21 юни 2007 г.
html 
Доверие на потребителите в цифровата среда (разискване)
P6_CRE-REV(2007)06-21
четвъртък, 21 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (2)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (3)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (4)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (5)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (6)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
Време за въпроси (въпроси към Комисията) (7)
P6_CRE-REV(2007)06-19
вторник, 19 юни 2007 г.
html 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
Правна информация