Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Периодична оценка на диалога ЕС - Беларус (разискване)
P6_CRE(2009)03-25
сряда, 25 март 2009 г.
html 
Периодична оценка на диалога ЕС - Беларус (разискване) (2)
P6_CRE(2009)03-25
сряда, 25 март 2009 г.
html 
Периодична оценка на диалога ЕС - Беларус (разискване) (3)
P6_CRE(2009)03-25
сряда, 25 март 2009 г.
html 
Периодична оценка на диалога ЕС - Беларус (разискване) (4)
P6_CRE(2009)03-25
сряда, 25 март 2009 г.
html 
Европейската съвест и тоталитаризма (разискване)
P6_CRE(2009)03-25
сряда, 25 март 2009 г.
html 
Специален доклад на Сметната палата № 10/2008 относно помощта за развитие, предоставяна от ЕО за здравни услуги в държавите от Африка на юг от Сахара (разискване)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (разискване)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Прилагане на Единна зона за плащания в евро (SEPA) (разискване) (2)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Влошаване на хуманитарното положение в Шри Ланка (разискване)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
Влошаване на хуманитарното положение в Шри Ланка (разискване) (2)
P6_CRE(2009)03-11
сряда, 11 март 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация