Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Council Question Time
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (3)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (4)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (5)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (6)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (7)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (8)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (9)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
Council Question Time (10)
P6_CRE(2006)09-06
Wednesday, 6 September 2006
html 
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Правна информация