Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Vojvodina
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Voting time
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Vojvodina
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Adjournment of the session
P6_CRE(2005)09-29
Thursday, 29 September 2005
html 
Reform of the UN, the Millennium Development Goals
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (2)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (3)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (4)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
Council Question Time (5)
P6_CRE(2005)09-28
Wednesday, 28 September 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Правна информация