Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Закрила на традиционните, национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (разискване)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Закрила на традиционните, национални, етнически и емигрантски малцинства в Европа (разискване) (2)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване) (2)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Право на гласуване на местни избори за лица, които не са граждани на Латвия (разискване) (3)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)01-15
четвъртък, 15 януари 2009 г.
html 
B6-0051/2009
Преразглеждане на съобщението за радио- и телевизионно разпространяване – държавна помощ за публично радио- и телевизионно разпространяване (разискване)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Търговски и икономически отношения със Западните Балкани (кратко представяне) (2)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация