Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Budget/Economy
P6_CRE(2005)06-08
Wednesday, 8 June 2005
html 
Energy end-use efficiency
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Energy end-use efficiency (2)
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Protecting the Community's financial interests and fight against fraud
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Protecting the Community's financial interests and fight against fraud (2)
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE)
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Infrastructure for spatial information in the Community (INSPIRE) (2)
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
Reinsurance
P6_CRE(2005)06-06
Monday, 6 June 2005
html 
EU–Russia Relations
P6_CRE(2005)05-25
Wednesday, 25 May 2005
html 
Fundamental rights
P6_CRE(2005)05-25
Wednesday, 25 May 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Правна информация