Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Question Time (Council)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (2)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (3)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (4)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (5)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (6)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (7)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (8)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Question Time (Council) (9)
P6_CRE(2005)05-11
Wednesday, 11 May 2005
html 
Explanations of vote
P6_CRE(2005)05-10
Tuesday, 10 May 2005
html 
76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
Правна информация