Разисквания
881 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обща селскостопанска политика и глобално осигуряване на прехраната (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Развитие на гражданския диалог в рамките на Договора от Лисабон (кратко представяне) (2)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Публичните финанси в ИПС – 2007–2008 г. (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Публичните финанси в ИПС – 2007–2008 г. (кратко представяне) (2)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Транспониране, прилагане и изпълнение на Директиви 2005/29/ЕО и 2006/114/ЕО (кратко представяне) (2)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Обща политика в областта на рибарството и екосистемния подход към управлението на риболова (кратко представяне) (2)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
Равно третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, професионално обучение и повишаване, и условията на труд (кратко представяне)
P6_CRE(2009)01-12
понеделник, 12 януари 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация