Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (7)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (8)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο) (9)
P6_CRE(2009)05-06
Τετάρτη 6 Μαΐου 2009
html 
Επιδημία γρίπης (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-04
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου