Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Επιδημία γρίπης (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-04
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009
html 
Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών που ασκούν αυτοτελή επαγγελματική δραστηριότητα - Βελτίωση της υγείας και της ασφάλειας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων (συζήτηση)
P6_CRE(2009)05-04
Δευτέρα 4 Μαΐου 2009
html 
Εδραίωση της σταθερότητας και της ευημερίας στα Δυτικά Bαλκάνια - Κατάσταση στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και μέλλον της συνθήκης για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (NPT) (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία - Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (προαιρετικό πρωτόκολλο) (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2009)04-23
Πέμπτη 23 Απριλίου 2009
html 
Δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές - Δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (συζήτηση)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2009)04-22
Τετάρτη 22 Απριλίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου