Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Μεταφορά στο εθνικό δίκαιο και εφαρμογή της οδηγίας 2002/73/ΕΚ περί της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2009)01-12
Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2009
html 
Κατάσταση των διαπραγματεύσεων σχετικά με το πακέτο «Κλίμα» και την ενέργεια (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-04
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008
html 
Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Υποχρεώσεις δημοσίευσης και μετάφρασης για ορισμένες μορφές εταιρειών (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Ευρωπαϊκές στατιστικές (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Ευρωπαϊκές στατιστικές (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Μηχανισμός οικονομικής στήριξης του ισοζυγίου πληρωμών των κρατών μελών - Οικονομική στήριξη στα κράτη μέλη (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
Απολογισμός των δέκα ετών της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-17
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008
html 
Καθεστώς των ειδικών φόρων κατανάλωσης (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-17
Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2008
html 
Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος (συνέχεια της συζήτησης)
P6_CRE(2008)10-08
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου