Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Παρακολούθηση της διαδικασίας Lamfalussy – μελλοντική δομή της εποπτείας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)10-08
Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2008
html 
Η κατάσταση του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος και οι συνέπειές του στην ευρωπαϊκή οικονομία (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Έλεγχος των τιμών της ενέργειας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-24
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Πειρατεία στη θάλασσα (διάλογος)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (2)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (3)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (4)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (5)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των Ερωτήσεων (Συμβούλιο) (6)
P6_CRE(2008)09-23
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου