Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Εκτελέσεις δι’ απαγχονισμού στο Ιράν
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία (2)
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ψηφοφοριών
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Δολοφονίες αλφών στην Τανζανία (ψηφοφορία)
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Διακοπή της συνόδου
P6_CRE(2008)09-04
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Χιλιετηρίδα για την ανάπτυξη - Στόχος 5: βελτίωση της υγείας των μητέρων (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου