Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (2)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (3)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (4)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (5)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (6)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (7)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (8)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς της Επιτροπή) (9)
P6_CRE(2008)09-03
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο - Ενίσχυση της Eurojust και τροποποίηση της απόφασης 2002/187/ΔΕΥ - Εφαρμογή της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης των αποφάσεων (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-01
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου