Συζητήσεις
881 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, dos Santos Manuel"  
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-01
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Χρήση του Συστήματος Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS) στο πλαίσιο του κώδικα συνόρων του Σένγκεν (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)09-01
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Αξιολόγηση του συστήματος του Δουβλίνου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)09-01
Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου 2008
html 
Ετήσια έκθεση της ΕKΤ για το 2007 (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Το διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Το διάστημα και η ασφάλεια (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Αλιευτικές δυνατότητες και χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται με την αλιευτική συμφωνία σύμπραξης ΕΚ/Μαυριτανίας (συζήτηση) (2)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Κοινή Προξενική Εγκύκλιος: εισαγωγή βιομετρικών στοιχείων και θεωρήσεις εισόδου (συζήτηση)
P6_CRE(2008)07-09
Τετάρτη 9 Ιουλίου 2008
html 
Ώρα των ερωτήσεων (προς το Συμβούλιο)
P6_CRE(2008)07-08
Τρίτη 8 Ιουλίου 2008
html 
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου